Stichting Cultuurstad Wageningen | Cultural City of Wageningen

Sinds 20 februari 2023 is de Stichting Cultuurstad Wageningen (en omstreken) de nieuwe entiteit van de Wageningse Cultuurzomer. De drie bestuursleden van de stichting hebben een ruime bestuurlijke ervaring (binnen Wageningen) en zetten graag hun kennis en expertise in voor de Wageningse cultuursector, de samenleving en de stad. De voormalige initiator en productiecoördinator van de Wageningse Cultuurzomer 2020-2022, Jasper Somsen, is de directeur van de stichting.

Stichting Cultuurstad Wageningen ziet Wageningen als een bruisend cultureel hart in de Food Valley regio. Een stad met een rijke voedingsbodem van bestaande en nieuwe culturele- en creatieve initiatieven. Een stad waar iedereen samenwerkt en meedoet om deze initiatieven te realiseren. Kunst en cultuur om te delen, te verrassen, te beleven en van te genieten. Stichting Cultuurstad Wageningen verzorgt deze rijke voedingsbodem door op duurzame wijze alle mensen, cultuurmakers en organisaties met elkaar te verbinden.

“Cultuurstad Wageningen: Samen Maken, Delen en Beleven”

Lees meer >>


Since February 20 2023, the foundation Cultural City Of Wageningen (Stichting Cultuurstad Wageningen) has been the new entity of the Wageningen Cultural Summer Festival. The three board members of the foundation have extensive administrative experience (within Wageningen) and are motivated to offer their knowledge and expertise for the cultural sector, the society and the city of Wageningen. The former initiator and production coordinator of the Wageningen Cultural Summer Festival 2020-2022, Jasper Somsen, has been appointed as the director of the foundation.

Cultural City Of Wageningen’s vision: Wageningen is a vibrant cultural heart in the Food Valley region. A city with a rich breeding ground of existing and new cultural and creative initiatives and projects. A city where everyone collaborates and participates in the realization of these projects. Arts and culture to share, to surprise, to experience and to enjoy. Cultural City Of Wageningen is the catalyst, facilitator and sustainable partner by connecting all people, artists and organizations involved.

“Cultural City Of Wageningen: We Create, We Share and We Live”

Read more >>

Contact: info@cultuurstadwageningen.nl | Tel. 06-12934055